"Precíznosť je

                                     výsada skúsených"

Všetky právne obory Realitné projekty, Energetika, Bankovníctvo, Duševné vlastníctvo a ďalšie...
Poradenstvo a zastupovanie Od právneho poradenstva a analýzy, až po prípravy zmlúv a súdne zastupovanie
Dlhoročné skúsenosti Náš odborní tím právnikov poskytuje dlhoročné skúsenosti podložené spokojnými klientami
Realitné právo právna podpora a poradenstvo pred aj po developmente, právne due diligence, príprava zmluvnej dokumentácie
Duševné vlastníctvo poradenstvo ohľadom ochrany autorských práv, právo ochranných známok, ochrana know-how
Mediálne právo poradenstvo a zmluvná príprava vzťahov medzi vydavateľom a autorom, kolektívne spravovanie práv
Obchodné právo zakladanie obchodných spoločností, poradenstvo a príprava zmlúv, fúzie a zmeny právnej formy
Právo v energetike poradenstvo a právne analýzy v oblasti energetiky, cenové rozhodnutia, fúzie a due diligence
Pracovné právo manažérske zmluvy, pracovné zmluvy, ukončovanie pracovných pomerov
Bankovníctvo poradenstvo v rámci financovania projektov, úverovania a cenných papierov
Konkurzy a reštrukturalizácie poradenstvo pre dlžníkov ako aj veriteľov, súdne zastupovanie
Súdne spory a arbitráže analýza skutkových stavov a zhodnotenie rizík, príprava stratégie, negociácie

Copyright 2017 BARRISTER LEGAL s. r. o., Všetky práva vyhradené

Naše služby Kontakt
Všetky právne obory Realitné projekty, Energetika, Bankovníctvo, Duševné vlastníctvo a ďalšie...
Poradenstvo a zastupovanie Náš odborní tím právnikov poskytuje dlhoročné skúsenosti podložené spokojnými klientami
Dlhoročné skúsenosti Od právneho poradenstva a analýzy, až po prípravy zmlúv a súdne zastupovanie
Realitné právo právna podpora a poradenstvo pred aj po developmente, právne due diligence, príprava zmluvnej dokumentácie Duševné vlastníctvo poradenstvo ohľadom ochrany autorských práv, právo ochranných známok, ochrana know-how Mediálne právo poradenstvo a zmluvná príprava vzťahov medzi vydavateľom a autorom, kolektívne spravovanie práv
Obchodné právo zakladanie obchodných spoločností, poradenstvo a príprava zmlúv, fúzie a zmeny právnej formy Právo v energetike poradenstvo a právne analýzy v oblasti energetiky, cenové rozhodnutia, fúzie a due diligence Pracovné právo manažérske zmluvy, pracovné zmluvy, ukončovanie pracovných pomerov
Bankovníctvo poradenstvo v rámci financovania projektov, úverovania a cenných papierov Konkurzy a reštrukturalizácie poradenstvo pre dlžníkov ako aj veriteľov, súdne zastupovanie Súdne spory a arbitráže analýza skutkových stavov a zhodnotenie rizík, príprava stratégie, negociácie
Naše služby Kontakt
Všetky právne obory Realitné projekty, Energetika, Bankovníctvo, Duševné vlastníctvo a ďalšie...
Poradenstvo a zastupovanie Od právneho poradenstva a analýzy, až po prípravy zmlúv a súdne zastupovanie
Dlhoročné skúsenosti Náš odborní tím právnikov poskytuje dlhoročné skúsenosti podložené spokojnými klientami
Realitné právo právna podpora a poradenstvo pred aj po developmente, právne due diligence, príprava zmluvnej dokumentácie
Duševné vlastníctvo poradenstvo ohľadom ochrany autorských práv, právo ochranných známok, ochrana know-how
Mediálne právo poradenstvo a zmluvná príprava vzťahov medzi vydavateľom a autorom, kolektívne spravovanie práv
Obchodné právo zakladanie obchodných spoločností, poradenstvo a príprava zmlúv, fúzie a zmeny právnej formy Právo v energetike poradenstvo a právne analýzy v oblasti energetiky, cenové rozhodnutia, fúzie a due diligence Pracovné právo manažérske zmluvy, pracovné zmluvy, ukončovanie pracovných pomerov
Bankovníctvo poradenstvo v rámci financovania projektov, úverovania a cenných papierov
Konkurzy a reštrukturalizácie poradenstvo pre dlžníkov ako aj veriteľov, súdne zastupovanie
Súdne spory a arbitráže analýza skutkových stavov a zhodnotenie rizík, príprava stratégie, negociácie
Naše služby Kontakt

     "Precíznosť je

        výsada skúsených"

Realitné projekty, Energetika, Bankovníctvo, Duševné vlastníctvo a ďalšie... Všetky právne obory
Poradenstvo a zastupovanie Náš odborní tím právnikov poskytuje dlhoročné skúsenosti podložené spokojnými klientami
Od právneho poradenstva a analýzy, až po prípravy zmlúv a súdne zastupovanie Všetky právne obory
Realitné právo právna podpora a poradenstvo pred aj po developmente, právne due diligence, príprava zmluvnej dokumentácie
Duševné vlastníctvo poradenstvo ohľadom ochrany autorských práv, právo ochranných známok, ochrana know-how
Mediálne právo poradenstvo a zmluvná príprava vzťahov medzi vydavateľom a autorom, kolektívne spravovanie práv
Súdne spory a arbitráže analýza skutkových stavov a zhodnotenie rizík, príprava stratégie, negociácie
Bankovníctvo poradenstvo v rámci financovania projektov, úverovania a cenných papierov
Obchodné právo zakladanie obchodných spoločností, poradenstvo a príprava zmlúv, fúzie a zmeny právnej formy
Právo v energetike poradenstvo a právne analýzy v oblasti energetiky, cenové rozhodnutia, fúzie a due diligence
Konkurzy a reštrukturalizácie poradenstvo pre dlžníkov ako aj veriteľov, súdne zastupovanie
Pracovné právo manažérske zmluvy, pracovné zmluvy, ukončovanie pracovných pomerov
Naše služby Kontakt
Všetky právne obory Realitné projekty, Energetika, Bankovníctvo, Duševné vlastníctvo a ďalšie... Všetky právne obory Náš odborní tím právnikov poskytuje dlhoročné skúsenosti podložené spokojnými klientami
Od právneho poradenstva a analýzy, až po prípravy zmlúv a súdne zastupovanie Všetky právne obory
Naše služby
Obchodné právo Okrem obligátneho styku s klientom ad hoc pri jednotlivých konkrétnych prípadoch.
Obchodné právo Okrem obligátneho styku s klientom ad hoc pri jednotlivých konkrétnych prípadoch.
Obchodné právo Okrem obligátneho styku s klientom ad hoc pri jednotlivých konkrétnych prípadoch.
Obchodné právo Okrem obligátneho styku s klientom ad hoc pri jednotlivých konkrétnych prípadoch.
Obchodné právo Okrem obligátneho styku s klientom ad hoc pri jednotlivých konkrétnych prípadoch.
Obchodné právo Okrem obligátneho styku s klientom ad hoc pri jednotlivých konkrétnych prípadoch.
Obchodné právo Okrem obligátneho styku s klientom ad hoc pri jednotlivých konkrétnych prípadoch.
Obchodné právo Okrem obligátneho styku s klientom ad hoc pri jednotlivých konkrétnych prípadoch.
Obchodné právo Okrem obligátneho styku s klientom ad hoc pri jednotlivých konkrétnych prípadoch.
Kontakt